KARAOKE MAX Phòng 304

Phòng 304 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã Cửa...

KARAOKE MAX Phòng 204

Phòng 204 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã...

KARAOKE MAX Phòng 202

Phòng 202 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã...

KARAOKE MAX Phòng 301

Phòng 301 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã Cửa...

KARAOKE MAX Phòng 201

Phòng 201 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 - 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã...

KARAOKE MAX Phòng 205

Phòng 205 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã...

KARAOKE MAX Phòng 203

Phòng 203 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã...

KARAOKE MAX Phòng 303

Phòng 303 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 20 – 30 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã Cửa...

KARAOKE MAX P.302 Lớn

Phòng 302 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2( Chứa được 50 – 70 người) tọa lạc  tại tầng 2 của tòa nhà MAX karaoke 29 Đường Mai Thúc Loan, Thị xã Cửa Lò,...
- Advertisement -

Recent Posts